Lees hier welke afspraken gelden wanneer u besluit de behandeling te starten.

  • Een gesprek duurt 45 minuten.
  • Wanneer u minder dan 24 uur voorafgaande aan de geplande afspraak afzegt of wanneer u niet verschijnt op een afspraak kunnen de kosten aan u worden doorberekend. U belt zelf voor een nieuwe afspraak.
  • U gaat akkoord met de uitwisseling van informatie tussen de psycholoog en de huisarts/verwijzer.
  • De zorgverlener rekent rechtstreeks met de zorgverzekeraar af als er sprake is van een contract (bijna altijd) en als u voldoet aan de indicatie-eisen. Everspsychotherapie heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars.
  • De zorgverzekeraar kan uw eigen risico verrekenen. In 2018 en 2019 bedraagt dit €385,-, tenzij u andere afspraken heeft gemaakt. Dit is het bedrag dat voor iedereen vanaf 18 jaar geldt bij afsluiten van een zorgpolis.
  • De overheid en de zorgverzekeraars eisen dat de behandelaar metingen doet aangaande het effect van de behandeling. Het betreft een klachtenlijst aan het begin, na elke 3 maanden en aan het einde van de behandeling en een kort lijstje aan het begin en aan het einde van elk gesprek. De gegevens worden op anonieme wijze opgenomen in een landelijk databestand. Privacy is gegarandeerd.