https://www.vpep.nl/

Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (voorheen Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie VCgP)

www.NVRG.nl

Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie

www.psychotherapie.nl

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie

www.eetstoornis.info

Informatiesite van het Kenniscentrum eetstoornissen

www.pschowijzer.nl

Nationaal fonds voor de geestelijke volksgezondheid

www.bigregister.nl

Beroepen in de Individuele gezondheidszorg
Bij het BIG-register kunt u navragen of een gezondheidszorgpsycholoog, een klinisch psycholoog en een psychotherapeut is geregistreerd en of hem of haar door een tuchtcollege beperkende maatregelen zijn opgelegd.

www.lvvp.nl

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten

www.psychotherapiegelderland.com

Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten

www.stichtingpandora.nl

Stichting Pandora voor iedereen die psychische problemen heeft of gehad heeft

www.clientenbond.nl

Geestdrift, vereniging van en voor ggz-cliënten