De overheid laat veel over aan de "vrije markt", waardoor zorgverzekeraars steeds meer grip krijgen op de geestelijke gezondheidszorg. De ruimte voor vergoeding van zorg wordt steeds smaller.
Aanpassingsstoornissen, werkgerelateerde problemen, verwerkingsproblemen, rouwproblemen, de meeste seksuele problemen en relatieproblemen worden niet meer vergoed, noch in de Generalistische Basis geestelijke gezondheidszorg, noch in de Specialistische geestelijke gezondheidszorg.
Vanaf 2014 werden deze beperkingen nog verder doorgevoerd. Door sommige zorgverzekeraars worden zelfs incestproblemen en stoornissen, die niet heel specifiek zijn (de zogenaamde stoornissen "niet anders omschreven") niet meer vergoed. De beroepsvereniging LVVP heeft hiertegen protest aangetekend, vooralsnog zonder resultaat.
Dat betekent dat steeds minder hulp vergoed wordt en dat mensen vaker zelf zullen moeten gaan betalen.
Het tarief bij Everspsychotherapie is in die gevallen €90,- per 45 minuten gesprekstijd.

Vanaf 2014 zijn de termen eerstelijnpsychologische zorg en tweedelijns geestelijke gezondheidszorg of psychotherapie vervallen.
Er kwamen andere termen voor terug: de Generalistische Basis geestelijke gezondheidszorg en de Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. De overheid wil de kosten terugdringen en daarom is het de bedoeling dat zoveel mogelijk problemen opgevangen worden in de huisartsenpraktijk. Eenvoudige psychische problemen mogen niet meer doorverwezen worden, die moet de huisarts zelf aanpakken. De huisarts heeft hulp van de praktijkondersteuning geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ), die ook een eerste opvang kan doen. De huisarts en de POH-GGZ moeten bepalen hoeveel zorg een persoon nodig heeft. Ze kunnen voor psychische stoornissen verwijzen naar de geestelijke gezondheidszorgzorg. In de Generalistische Basis geestelijke gezondheidszorg zijn 4 zwaartepakketten te kiezen. Hoe hoger de zwaarte hoe meer gesprekken mogelijk zijn. Het betreft kortdurende zorg van ongeveer 3 tot 12 gesprekken. De Specialistische geesteijke gezondheidszorg biedt ruimte voor langduriger behandeling.
Voor beide vormen geldt dat de zorgverzekeraar het eigen risisco kan verrekenen. 

Everspsychotherapie kan zowel Generalistische Basis geestelijke gezondheidszorg bieden als Specialistische geestelijke gezondheidszorg. Met de meeste zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten voor 2021, zowel voor de Generalistische Basis ggz als voor de Specialistische ggz.

Het eigen risico bedraagt in 2021 €385,-. Bij de afrekening verrekent de zorgverzekeraar dit eigen risico.

Vanaf 2015 valt de jeugdzorg niet meer onder de zorgverzekeraars, maar onder de gemeenten. Voor Everspsychotherapie betekent dat dat mensen jonger dan 18 jaar niet meer behandeld kunnen worden.