De actuele wachttijd voor een eerste gesprek bedraagt ongeveer 14 weken (update 24-12-2019). De wachttijd tussen eerste afspraak en vervolg intake en start behandeling is hoogstens enkele weken. Er is geen verschil in wachttijd voor basisgeneralistische ggz of specialistische ggz. De wachttijd is niet afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent. Enkele verzekeraars hanteren een budgetplafond per jaar: als de grens bereikt is, kunt u het lopende jaar niet meer in deze praktijk behandeld worden. Tot nu toe is dat gelukkig niet het geval geweest in deze praktijk. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).