Generalistische Basis geestelijke gezondheidszorg en Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg worden door de zorgverzekeraars vergoed als er sprake is van een psychiatrische stoornis. Door overheid en zorgverzekeraar worden steeds meer beperkingen opgelegd aan de vergoedingen. Zo worden relatieproblemen, aanpassingsproblemen, rouwproblemen, werkgerelateerde problemen en andere problemen, die men blijkbaar als minder heftig ervaart, zoals de meeste seksuele problemen, niet meer vergoed. Een en ander heeft vooral met bezuinigen te maken en niet met de lijdensdruk van mensen.

De behandelaar rekent de behandeling achteraf af bij de zorgverzekeraar. Als de behandeling langer dan een jaar duurt, wordt tussentijds afgerekend na een jaar.

Voor alle behandelingen geldt dat de zorgverzekeraar uw eigen risico kan verrekenen. In 2020 bedraagt dit €385,-, tenzij u een ander tarief heeft afgesproken. Dit is het bedrag dat voor iedereen vanaf 18 jaar per jaar geldt bij afsluiten van een zorgpolis.

Everspsychotherapie heeft in 2019 en 2020 contracten afgesloten met alle zorgverekeraars. In 2020 vallen deze onder de volgende labels: Menzis, waaronder Menzis (3332) en Anderzorg (3333); Zilveren Kruis, waaronder Achmea, Zilveren Kruis (3311), Interpolis (3313), FBTO (0211), Avero Achmea (3329), IAK (8971), Aevitae (8958), De Friesland; CZ, waaronder CZ (9664), OHRA, Centrale Ziektekostenverzekering NZV en OWM; VRZ, waaronder ONVZ (3343), PNO (3343), VVAA (3343), ENO (7032), Salland Zorgverzekering (7032) en Salland Zorgdirect (7032), Hollandzorg (7032), Zorg en Zekerheid (7085); DSW, waaronder DSW (7029), InTwente Zorgverzekeraar (3344), Stad Holland Zorgverzekeraar (7037), ASR (0403), De Amersfoortse (9018) en Ditzo (3336); VGZ, waaronder Univé (0101), SZVK (0212), ZEKUR (0101), Zorgzaam verzekerd (0101), VGZ (7095), IZA Cura (7095), Bewuzt (7095), MVJP (7095), Aevitae (8956), IZZ (9015), IZA Zorgverzekeraar (3334), UMC (0736); Caresq.

Er is altijd een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts of een andere door de zorgverzekeraar als verwijzer erkend specialist. De verwijzer moet bepalen welke zorg van toepassing is.

Wanneer de zorgverzekeraar niet vergoedt, moet men helaas zelf betalen. Het tarief is €90, - per 45 minuten gesprekstijd.
Voor supervisie en leertherapie geldt een tarief van €90,- per 45 minuten tenzij de werkgever of een andere instantie betaalt. In dat geval wordt €120,- per 45 minuten gerekend. Voor verzekeraars waarmee geen contract(en) zijn afgesloten geldt 100 % van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de bg-ggz en s-ggz. Voor 2020 geldt vooralsnog bovenstaande niet omdat de praktijk met alle zorgverzekeraars contracten heeft afgesloten. Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is vanaf 2018: € 98,00 per sessie. Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100 % van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gb-ggz en g-ggz.

Voorwaarden en tarief no-show: Het tarief voor no-show is: € 90,00 per gemiste afspraak. Dit bedrag wordt slechts bij hoge uitzondering in rekening gebracht, bijvoorbeeld bij vaak herhaalde vergeten afspraken of bewust negeren van afspraken, niet bij misverstanden, eenmalige vergeetachtigheid, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden.

Niet alle problemen kunnen in de praktijk van Everspsychotherapie worden behandeld. U komt in de praktijk niet in aanmerking voor behandeling als er sprake is van ernstige verslavingsproblematiek, zeer ernstige psychiatrische problematiek, of zeer ernstige persoonlijkheidsproblemen of als er sprake is van acute problemen of een crisissituatie. Via de huisarts kunt u meer geschikte hulp zoeken, bijvoorbeeld in meer gespecialiseerde zorg of meer intensieve zorg, zoals dagbehandeling of opname.

Overheid en zorgverzekeraars willen weten of de geboden hulp ook daadwerkelijk helpend is. Daarom is het verplicht om effectmetingen te doen.
Bij Everspsychotherapie houdt dit het volgende in: in principe vult u bij aanvang, na elke 3 maanden en op het einde van de behandeling een klachtenlijst in, de OQ-45. Op het einde wordt u gevraagd om een tevredenheidsvragenlijst in te vullen, de CQi. U wordt per mail uitgenodigd om de vragenlijsten in te vullen. 
De gegevens zijn voor de behandelaar in te zien, maar worden in een landelijke database anoniem opgenomen, waardoor niemand anders kan achterhalen wat u heeft ingevuld.