Hulp in de Geestelijke gezondheidszorg is opgenomen in het basispakket en wordt vergoed door de zorgverzekeraar.  Door overheid en zorgverzekeraar worden echter beperkingen opgelegd aan de vergoedingen. Er moet sprake zijn van een psychiatrische stoornis. Zo worden relatieproblemen, aanpassingsproblemen, rouwproblemen, werkgerelateerde problemen en andere problemen, die men als minder heftig ervaart, zoals de meeste seksuele problemen, niet meer vergoed. Een en ander heeft vooral met bezuinigen te maken en niet met de lijdensdruk van mensen.

Zorgprestatiemodel
Met ingang van 1 januari 2022 werd een nieuw zorgstelsel, het Zorgprestatiemodel voor de GGZ van kracht en wordt het systeem van Generalistische Basis geestelijke gezondheidszorg en Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg beëindigd. Vanaf 01-02-2022 worden de gesprekken per maand afgerekend met de zorgverzekeraar. Dat heeft onder andere gevolgen voor het eigen risico. Lees verder >>

Voor alle behandelingen geldt dat de zorgverzekeraar uw eigen risico zal verrekenen. In 2024 bedraagt dit €385,-, tenzij u een ander tarief heeft afgesproken. Dit is het bedrag dat voor iedereen vanaf 18 jaar per jaar geldt bij afsluiten van een zorgpolis.

Everspsychotherapie heeft in 2024 contracten afgesloten met alle zorgverekeraars. In 2024 vallen deze onder de volgende labels: Menzis, waaronder Menzis (3332) en Anderzorg (3333); Zilveren Kruis, waaronder Achmea, Zilveren Kruis (3311), Interpolis (3313), FBTO (3351), De Friesland (3358); CZ, waaronder CZ (9664), OHRA, Nationale Nederlanden, Centrale Zorgverzekeringen NZV N.V.; Salland Zorgverzekering (3347), Zorgdirect (3347), Hollandzorg (3347) en Zorgkantoor Midden IJssel; OWM Zorg en Zekerheid (7085); DSW, waaronder DSW (7029), InTwente Zorgverzekeraar (3344), Stad Holland Zorgverzekeraar (7037); ASR, waaronder ASR (9018) en Ditzo (3336); VGZ, waaronder Univé (0101),  VGZ (7095), Bewuzt (7095), IZZ (7095), IZA Zorgverzekeraar (3334), UMC (0736); Caresq, waaronder Aevitae (3360); ONVZ, waaronder ONVZ (3343), VvAA (3343), ONVZ Expats (3365).

Wanneer uw probleem niet voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komt, moet u helaas zelf betalen. Het tarief is €100, - per 45 minuten gesprekstijd. Voor supervisie en leertherapie geldt een tarief van €100,- per 45 minuten tenzij de werkgever of een andere instantie betaalt. In dat geval wordt €120,- per 45 minuten gerekend. Voor verzekeraars waarmee geen contract(en) zijn afgesloten geldt 100 % van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven. Voor 2023 geldt bovenstaande niet omdat de praktijk met alle zorgverzekeraars contracten heeft afgesloten. Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is vanaf 2018: € 98,00 per sessie. Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100 % van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven.

Voorwaarden en tarief no-show: Het tarief voor no-show is: € 50,- per gemiste afspraak. Dit bedrag wordt slechts bij hoge uitzondering in rekening gebracht, bijvoorbeeld bij vaak herhaalde vergeten afspraken of bewust negeren van afspraken, niet bij misverstanden, eenmalige vergeetachtigheid, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden.

Niet alle problemen kunnen in de praktijk van Everspsychotherapie worden behandeld. U komt in de praktijk niet in aanmerking voor behandeling als er sprake is van ernstige verslavingsproblematiek, zeer ernstige psychiatrische problematiek, of zeer ernstige persoonlijkheidsproblemen of als er sprake is van acute problemen of een crisissituatie. Via de huisarts kunt u meer geschikte hulp zoeken, bijvoorbeeld in meer gespecialiseerde zorg of meer intensieve zorg, zoals dagbehandeling of opname.

Overheid en zorgverzekeraars willen weten of de geboden hulp ook daadwerkelijk helpend is. Daarom is het verplicht om effectmetingen te doen.
Bij Everspsychotherapie houdt dit het volgende in: in principe vult u bij aanvang, na elke 3 maanden en op het einde van de behandeling een klachtenlijst in, de OQ-45. Op het einde wordt u gevraagd om een tevredenheidsvragenlijst in te vullen, de CQi. U wordt per mail uitgenodigd om de vragenlijsten in te vullen. 
De gegevens zijn voor de behandelaar in te zien, maar worden in een landelijke database anoniem opgenomen, waardoor niemand anders kan achterhalen wat u heeft ingevuld. Vanaf 2022 is het verplicht dat de behandelaar bij aanvang en bij evaluatiemomenten de Honos+ invult, een manier om de zorgzwaarte te bepalen. Vanaf 2024 kan dit gevolgen hebben voor de duur van de behandeling.